कृषी पर्यटन

कृषी पर्यटन

कृषी पर्यटन

  • कृषी पर्यटन

    नव्यानेच सुरु झालेली कृषी पर्यटनाची संकल्पना महाराष्ट्रच्या मातीत चांगलीच रुजली आहे. अनेक पर्यटक महागड्या हॉटेल्स ऐवजी कृषी पर्यटन केंद्गांना पसंती देत आहेत. कृषी पर्यटन केंद्गामध्ये पर्यटकांना अस्सल गावरानपणा अनुभवता येतो. अशाच गावरनपणाचा अनुभव देण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्गे तत्पर आहेत.