कोल्हापूरी स्पेशल

कोल्हापूरी स्पेशल

कोल्हापूरी स्पेशल

  • कोल्हापूरी स्पेशल

    विविध शहरात पर्यटन करताना आपण त्या-त्या शहरातील वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी खरेदी करत असतो. भारतात काश्मिरी शाल, सोलापूरी चादर इत्यादी गोष्टी पर्यटक आवर्जून खरेदी करतात. तशी प्रत्येकाला अशा गोष्टी खरेदी करण्याची हौस असतेच तर अशीच हौस पूरवण्यासाठी कोल्हापूरात कोल्हापूरी चप्पल(पायतान), गुळ, काकवी, साज, मसाले इत्यादी तयार आहेत.

Bhoje Jwellers

Indo Bakery